Bayar Zakat

Selamatkan Hartamu Dengan Tunaikan Zakat Mal

Cukup 2,5% dari hartamu, bantu mereka yang kurang mampu

Bayar Zakat Mal Apa Aja Sih ?

Zakat Penghasilan

Harta yang harus dikeluarkan dari hasil pendapatan atau pekerjaan rutin yang tidak melanggar syariah

Zakat Emas & Perak

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mempunyai emas dan perak bila telah mencapai nisab dan haul

Zakat Perdagangan

Zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta yang diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan.

Apa Itu Zakat Maal ?

Maal berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (al-mwal, jamak dari kata maal) adalah “segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki” (Lisan ul-Arab). Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya.

 

Kenapa Harus Melalui Kami?

Sejak tahun 2016 Yayasan Alfatihah telah hadir untuk menjadi jembatan kebaikan umat. Sistem yang transparan dan akuntable menjadi keunggulan dari seluruh program yang dihadirkan. Donatur seluruh program akan mendapatkan laporan update program, dokumentasi penyaluran sesuai akad, dan penyaluran yang tepat untuk 8 asnaf adalah hal yang akan dirasakan oleh donatur yang beramal melalui program Yayasan Alfatihah.. Hingga saat ini sudah lebih dari 1000 penerima manfaat. Donatur juga telah ikut memajukan perekonomian bangsa dan akan didoakan oleh para santri penghafal Quran serta ratusan anak yatim binaan Alfatihah.

Sesuai Akad

Akad Yang Baik Harus DIsediakan Wadah Yang Sesuai Juga Sah

Terpercaya

Semua Menjadi Lebih Baik Dengan Kepercayaan & Kejujuran Bersama

Resmi

Legalitas Merupakan Acuan Dasar Untuk Kami Tetap Eksis Bagi Umat

Akuntable

Pembukuan Jelas Serta Penghitungan Akurat Menjadi Komitmen Kami

Yuk, jangan tunda zakatmu. Semakin cepat zakatmu terlaksana, semakin banyak juga penerima manfaatnya